Panevėžio rajono savivaldybės
priešgaisrinė tarnyba


PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖS TARNYBOS ATASKAITOS PAGAL VSAFAS

 

2021 M. I PUSMEČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA

2021 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2021 M. I KETV. BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITA 

2021 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RIKNYS

2020 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2020 M. DEVYNIŲ MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASISI R.

2020 M. III KETV. BIUDŽETO IŠLAIDŲ VYKDYMO ATASKAITA

2020 M. I PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS R.

2020 M. II KETV. BIUDŽETOIŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2020 M. I KETV.BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO ATASKAITA

2020 METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

2019  METŲ I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2019 METŲ I PUSMEČIO FINANSINĖS ATASKAITOS

 2019 METŲ DEVYNIŲ MĖN. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 2019 METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 FINANSINĖS ATAKAITOS 2018 METŲ I KETV.

  FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 METŲ II KETV.

  FINANSINĖS ATASKAITOS 2018 METŲ III KETV.

  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 2018 METAI