Meniu Uždaryti

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų tvarkymo ir saugojimo taisyklės

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

  • Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Duomenų apsaugos darbuotoją.

Duomenų apsaugos darbuotojas privalo užtikrinti slaptumą arba konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu.

  • Jeigu asmuo nesutinka su Panevėžio rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos administracijos ar Duomenų apsaugos darbuotojo atsakymu, jis gali kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (VDAI), Juozapavičiaus g. 6, 09310 Vilnius, Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt.

Teisės aktai