Meniu Uždaryti

Teisės aktai

Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims teikimas

Pirmojo kontakto institucija, į kurią nukentėjęs asmuo ar jo atstovas kreipiasi pirmiausia,
yra: ikiteisminio tyrimo įstaiga, prokuratūra (prokuroras) ar teismas, Bendrasis pagalbos centras,
savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaiga, bet kuri švietimo ar sveikatos priežiūros
įstaiga, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba.
Pagalbos nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims tarnyba (toliau – pagalbos
tarnyba) – juridinis asmuo, pagal Įstatymą Lietuvos Respublikoje organizuojantis ir teikiantis
akredituotą pagalbą nuo nusikalstamos veikos nukentėjusiems asmenims.
2023 metais akredituotą konfidencialią ir nemokamą pagalbą visoje Lietuvoje
nukentėjusiems asmenims organizuoja ir teikia 25 pagalbos tarnybos (nevyriausybinės
organizacijos). Pagalba teikiama neatsižvelgiant į tai, ar nukentėjęs asmuo, ar jo teisėtas atstovas
pateikė kompetentingai valstybės ar savivaldybės institucijai skundą, pareiškimą ar pranešimą dėl
nusikalstamos veikos, ar nepateikė, ir į tai, kokioje savivaldybėje gyvena nukentėjęs asmuo.
Siekiant, jog visuomenė kuo plačiau sužinotų apie pagalbos galimybes nukentėjusiems
asmenims, yra parengta įvairi informacija, su kuria galima susipažinti Ministerijos bei Socialinių
paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interneto
svetainėse:
– https://socmin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/socialine-integracija/pagalba-nuo-nusikalstamosveikos-nukentejusiems-asmenims;
– Pagalbos tarnybų priežiūros akreditacija | Socialinių paslaugų priežiūros departamentas
prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (lrv.lt)

2023 m._Nemokama ir konfidenciali pagalba